สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400
how to tell if wife has cheated I cheated on my girlfriend how women cheat
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
อัตราเงินเดือน : 0.00 บาท
ประเภท : ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
เงื่อนไข : ตามข้อ 3 ของประกาศฯ
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.mof.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1