รายละเอียดประกาศ
 

กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามรายละเอียดแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดแนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามรายละเอียดแนบ
วิธีการประเมิน : ตามรายละเอียดแนบ

- ทักษะ
ตามรายละเอียดแนบ
วิธีการประเมิน : ตามรายละเอียดแนบ

- สมรรถนะ
ตามรายละเอียดแนบ
วิธีการประเมิน : ตามรายละเอียดแนบ
เกณฑ์การประเมิน : ตามรายละเอียดแนบ
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://finance.dld.go.th/th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1