รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
35 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
ทักษะ/สมรรถนะ : เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://job.otp.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1