รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามไฟล์ประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามไฟล์ประกาศ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามไฟล์ประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามไฟล์ประกาศ

- ทักษะ
ตามไฟล์ประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามไฟล์ประกาศ

- สมรรถนะ
ตามไฟล์ประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามไฟล์ประกาศ
เกณฑ์การประเมิน : ตามไฟล์ประกาศ
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.bus.rmutt.ac.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกร
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 188 คน  
1