รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
99 ม.4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ก่อน โดยผู้ได้รับคะแนนรวมการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จะเป็นผู้มีสิ่ทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://https://pacc.job.thai.com/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1