รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิธีการประเมิน : ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- ทักษะ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิธีการประเมิน : ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- สมรรถนะ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิธีการประเมิน : ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.bsru.ac.th/news/2016/11/regisperson_1-60/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1