รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ          
ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 28030 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดดังแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดดังแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดดังแนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดดังแนบ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://้http://www.ksu.ac.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1