รายละเอียดประกาศ
 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ          
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000.- 13,800.- บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : - ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตามประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 26/2559 เอกสารแนบ 1-9
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 26/2559 เอกสารแนบ 1-9
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 26/2559 เอกสารแนบ 1-9
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 26/2559 เอกสารแนบ 1-9
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.ditp.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1