กรมการแพทย์
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
how to cheat husband why do married men cheat on their wives why do women cheat on husbands
forced sex change stories short stories adult breastfeeding husband adult jokes dirty jokes blonde jokes pick up lines humor stories funny
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
why husbands cheat click catch a cheat
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : --
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://job.dms.moph.go.th/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 24 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 155 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 200 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 208 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 182 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 233 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 268 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานห้องยา
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 178 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานเปล
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 110 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 24 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 120 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 72 คน  
1 2 3