กรมการแพทย์
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : --
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://job.dms.moph.go.th/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 7 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 123 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 44 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 159 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 126 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 52 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 428 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 81 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 3734 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 74 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 2228 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 165 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 605 คน  
1