กรมการแพทย์
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
how to cheat husband why do married men cheat on their wives why do women cheat on husbands
forced sex change stories short stories adult breastfeeding husband adult jokes dirty jokes blonde jokes pick up lines humor stories funny
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
how to cheat on my husband women love to cheat women who cheat
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
why husbands cheat click catch a cheat
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
discounted prescriptions pharmacy transfer coupons stride rite printable coupons
ทักษะ/สมรรถนะ : --
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://job.dms.moph.go.th/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 34 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน(สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 21 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน(โรงพยาบาลราชวิถี)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 25 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน(สถาบันประสาทวิทยา)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 19 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ(สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 18 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ(สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมห่ราชินี)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 17 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ(สถาบันประสาท)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 20 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ(สถาบันโรคทรวงอก)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 21 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ(สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 20 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ(โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 15 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ(โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 16 คน  
1 2 3 4