กรมการแพทย์
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : --
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://job.dms.moph.go.th/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 10 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค (สถาบันพยาธิวิทยา)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 9 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง))
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 123 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 247 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค (โรงพยาบาลสงฆ์)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 200 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (โรงพยาบาลสงฆ์)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 521 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (โรงพยาบาลสงฆ์)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 159 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (โรงพยาบาลสงฆ์)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 160 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 193 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 207 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 153 คน  
1