สำนักงานอัยการสูงสุด
ถนนหน้าหับเผย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 200 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตามประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.ago.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1