สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
abortion 12 weeks pregnant site abortion pill experiences
apps that spy on your phone free mobile spyware best spy phone apps
women cheat on their husbands click reasons people cheat
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ โดยวิธี :
reading sex stories stories explicit free readable adult stories
drug coupon drug coupon card lilly cialis coupon
ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : .มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มวิชาเอกทั่วไป
2.ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
discount card for pharmacy canadian pharmacy coupon code rx coupons
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปกิบัติงานสอนที่โรงเรียนบ้านคีรีวงสาขาบ้านราวปลา
i love my girlfriend but i want to cheat help me find a girlfriend did my girlfriend cheated on me
reading sex stories stories explicit free readable adult stories
discount card for pharmacy click rx coupons
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-ความรู้ความสามารถทั่วไป - ความรู้ความสามารถวิชาเอก - ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป้นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
reading sex stories read free readable adult stories
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website :
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1