มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
women cheat on their husbands cheat reasons people cheat
reading sex stories stories explicit free readable adult stories
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ โดยวิธี :
what are signs of hiv jasonfollas.com aids hiv statistics
women who cheat on husbands boomasontennis.com why men have affairs
levitra 10mg gabapentin pill lasix 100mg
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)
๒. เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเป็นอย่างดี
๔. สามารถปฏิบัติงานราชการอื่น ๆ นอกเหนือจากงานภาระหน้าที่ของตำแหน่งได้
dating for married people looking for affair married affairs
aunts sex stories ohiovalleyrestoration.com adult forum stories
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
reading sex stories read free readable adult stories
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
how to tell if wife has cheated go how women cheat
women cheat on their husbands click reasons people cheat
how to cheat on my husband site women who cheat
reading sex stories read free readable adult stories
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://www.mcru.ac.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1