มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
women cheat on their husbands cheat reasons people cheat
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ โดยวิธี :
what are signs of hiv jasonfollas.com aids hiv statistics
women who cheat on husbands boomasontennis.com why men have affairs
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)
๒. เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเป็นอย่างดี
๔. สามารถปฏิบัติงานราชการอื่น ๆ นอกเหนือจากงานภาระหน้าที่ของตำแหน่งได้
dating for married people looking for affair married affairs
aunts sex stories ohiovalleyrestoration.com adult forum stories
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
how to tell if wife has cheated go how women cheat
women cheat on their husbands click reasons people cheat
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://www.mcru.ac.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1