สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิการแพทย์ปฏิบัติการ(สสจ.อุดรฯ)
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website :
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 9 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร , เจ้าพนักงานเผนแพร่ประชาสัมพันธ์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 48 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนัดเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก(โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 81 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 156 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นักเทคนิคการแพทย์,นักวิชาการเงินและบัญชี(โรงพยาบาลระยอง)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 130 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร(โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 113 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 71 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(สสจ.นครปฐม)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 482 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนักทรัพยากรบุคคล(โรงพยาบาลเพชรบูรณ์)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 491 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 465 คน  
1