สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิการแพทย์ปฏิบัติการ(สสจ.อุดรฯ)
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website :
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 10 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(โรงพยาบาลบึงกาฬ)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 121 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(โรงพยาบาลบ้านโป่ง)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 72 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (โรงพยาบาลยโสธร)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 124 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเภสัชกร,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 603 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์(โรงพยาบาลศรีสังวาลย์)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 238 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(สสจ.ชลบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 205 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,นายช่างเทคนิค (โรงพยาบาลอุดรธานี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 692 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โรงพยาบาลอุตรดิตถ์)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 520 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์(โรงพยาบาลสิงห์บุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 189 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักโภชนาการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (โรงพยาบาลพระพุทธบาท)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1500 คน  
1