สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิการแพทย์ปฏิบัติการ(สสจ.อุดรฯ)
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website :
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 20 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม(โรงพยาบาลอินทร์บุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 51 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 107 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย,นักกายภาพบำบัด(โรงพยาบาลสิงห์บุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 163 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ (โรงพยาบาลอุดรธานี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 140 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 156 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป(วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 166 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์)จังหวัด อุบลราชธานี
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 109 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย(โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์) จังหวัด อุบลราชธานี
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 69 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยทันตแพทย์,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพัสดุ(โรงพยาบาลสระบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 266 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 364 คน  
1 2