สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิการแพทย์ปฏิบัติการ(สสจ.อุดรฯ)
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website :
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 23 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (รพ.สุราษฎร์ธานี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 21 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โรงพยาบาลศรีสะเกษ)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 153 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักรังสีการแพทย์,นักกิจกรรมบำบัด(โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 9 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 174 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (รพ.ศรีสังวาลย์)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 50 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 12 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 126 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ , พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ , แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ , นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (รพ.ปทุมธานี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 153 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ , นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ , นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ , แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ , เภสัชกรปฏิบัติการ , นักรังสีปฏิบัติการ , (สสจ.อุบลราชธานี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 149 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 177 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ , นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก , นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ , นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 112 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 101 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (รพ.กำแพงเพชร))
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 53 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (รพ.อุตรดิตถ์)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 48 คน  
1 2 3