สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิการแพทย์ปฏิบัติการ(สสจ.อุดรฯ)
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website :
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 7 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานพัสดุ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 12 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 219 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานพัสดุ, นักโภชนาการ, นักสังคมสงเคราะห์ (โรงพยาบาลยโสธร)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 124 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(โรงพยาบาลตราด)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 367 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานสถิติ,นายช่างเทคนิค,นักโภชนาการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลระยอง)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 614 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,โภชนากร(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 429 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โรงพยาบาลศรีสะเกษ)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 646 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักรังสีการแพทย์,นักกิจกรรมบำบัด(โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 9 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 961 คน  
1