สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
i love my girlfriend but i want to cheat help me find a girlfriend did my girlfriend cheated on me
my husband cheated on me blog survivingediscovery.com i want my husband to cheat
forced sex change stories free online intimate sex stories adult jokes dirty jokes blonde jokes pick up lines humor stories funny
how to cheat on my husband site women who cheat
discount card for pharmacy canadian pharmacy coupon code rx coupons
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิการแพทย์ปฏิบัติการ(สสจ.อุดรฯ)
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
aunts sex stories free readable adult stories adult forum stories
discount card for pharmacy viagra coupon codes rx coupons
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
husband watches wife cheat survivingediscovery.com how to cheat with a married woman
aunts sex stories free readable adult stories adult forum stories
ทักษะ/สมรรถนะ : -
apps that spy on your phone spy calls apps for android best spy phone apps
how to cheat husband open why do women cheat on husbands
women who cheat on husbands boomasontennis.com why men have affairs
discount card for pharmacy canadian pharmacy coupon code rx coupons
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website :
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 11 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, นักจัดการงานทั่วไป, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และผู้ช่วยทันตแพทย์ (โรงพยาบาลชัยภูมิ)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 26 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการพัสดุ (โรงพยาบาลหนองคาย)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 109 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และนักโภชนาการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 167 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างโยธา,นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป,นักเทคนิคการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 261 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการพัสดุ, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (โรงพยาบาลปราสาท)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 327 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลนครนายก)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 185 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างโยธา(สสจ.ปทุมธานี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 159 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลอ่างทอง)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 105 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลระยอง)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 150 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักโภชนาการ(โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 264 คน  
1 2