สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
i love my girlfriend but i want to cheat help me find a girlfriend did my girlfriend cheated on me
my husband cheated on me blog survivingediscovery.com i want my husband to cheat
forced sex change stories free online intimate sex stories adult jokes dirty jokes blonde jokes pick up lines humor stories funny
how to cheat on my husband site women who cheat
discount card for pharmacy canadian pharmacy coupon code rx coupons
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิการแพทย์ปฏิบัติการ(สสจ.อุดรฯ)
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
aunts sex stories free readable adult stories adult forum stories
discount card for pharmacy viagra coupon codes rx coupons
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
husband watches wife cheat survivingediscovery.com how to cheat with a married woman
aunts sex stories free readable adult stories adult forum stories
ทักษะ/สมรรถนะ : -
apps that spy on your phone spy calls apps for android best spy phone apps
how to cheat husband open why do women cheat on husbands
women who cheat on husbands boomasontennis.com why men have affairs
discount card for pharmacy canadian pharmacy coupon code rx coupons
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website :
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 10 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 107 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 134 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 99 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งบรรณารักษ์,นักทรัพยากรบุคคล(โรงพยาบาลกระทุ่มแบน)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 250 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย(โรงพยาบาลสระบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 227 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ และนายช่างเทคนิค (โรงพยาบาลแม่สอด)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 180 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร (โรงพยาบาลสุรินทร์)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 128 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ด้านโยธา),เจ้าพนักงานเวชสถิติ,นักวิชาการสาธารณสุข(โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 252 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลบ้านโป่ง)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 181 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค(โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 345 คน  
1