กรมเจ้าท่า
1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,200 - 11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดท้ายประกาศนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดท้ายประกาศนี้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดท้ายประกาศนี้
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดท้ายประกาศนี้
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://เปิดเว๊บไซต์ www.md.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน หรือ http://jobs.md.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 36 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิทยาจารย์ (ด้านปกครอง)
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 467 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิทยาจารย์ (ด้านการสอนวิชาเคมีและฟิสิกส์)
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 634 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิทยาจารย์ (ด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์)
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 240 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านควบคุมการจราจรทางน้ำ)
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 369 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 580 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 402 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานควบคุมเรือขุด
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 178 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 138 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 146 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งสรั่งช่างกล
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 109 คน  
1 2 3 4