กรมเจ้าท่า
1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,200 - 11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดท้ายประกาศนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดท้ายประกาศนี้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดท้ายประกาศนี้
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดท้ายประกาศนี้
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://เปิดเว๊บไซต์ www.md.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน หรือ http://jobs.md.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 16 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 299 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 148 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 130 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งกะลาสี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 144 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งกะลาสี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 139 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 299 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 221 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านควบคุมการจราจรทางน้ำ)
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 279 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านคนประจำเรือ)
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 248 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 298 คน  
1 2