กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
apps that spy on your phone spy on phone free best spy phone apps
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
อัตราเงินเดือน : 11680-12850 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอุตสาหกรรม และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
why husbands cheat want my wife to cheat catch a cheat
aunts sex stories free readable adult stories adult forum stories
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศฯ
why husbands cheat married men and affairs catch a cheat
women who cheat on husbands boomasontennis.com why men have affairs
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศฯ
women who cheat on husbands boomasontennis.com why men have affairs
husband watches wife cheat survivingediscovery.com how to cheat with a married woman
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศฯ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://home.dsd.go.th/hr
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1