กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
apps that spy on your phone spy on phone free best spy phone apps
how to cheat on my husband cheaters caught women who cheat
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
อัตราเงินเดือน : 11680-12850 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอุตสาหกรรม และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
why husbands cheat want my wife to cheat catch a cheat
aunts sex stories free readable adult stories adult forum stories
discounted prescriptions pharmacy transfer coupons stride rite printable coupons
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศฯ
why husbands cheat married men and affairs catch a cheat
women who cheat on husbands boomasontennis.com why men have affairs
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศฯ
women who cheat on husbands boomasontennis.com why men have affairs
husband watches wife cheat survivingediscovery.com how to cheat with a married woman
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศฯ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://home.dsd.go.th/hr
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1