สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000
abortion 12 weeks pregnant west-bot.com abortion pill experiences
my husband cheated on me blog survivingediscovery.com i want my husband to cheat
how to cheat on my husband cheaters caught women who cheat
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 9,300-10,230 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : (1) เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.
dating for married people looking for affair married affairs
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
what are signs of hiv click aids hiv statistics
my husband cheated on me blog survivingediscovery.com i want my husband to cheat
aunts sex stories free readable adult stories adult forum stories
forced sex change stories click adult jokes dirty jokes blonde jokes pick up lines humor stories funny
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
i love my girlfriend but i want to cheat wrightcontractingsi.com did my girlfriend cheated on me
dating for married people looking for affair married affairs
reading sex stories read free readable adult stories
ทักษะ/สมรรถนะ : -
i love my girlfriend but i want to cheat wrightcontractingsi.com did my girlfriend cheated on me
how to cheat husband click why do women cheat on husbands
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://www.personnel.moi.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 2 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1739 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 20 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 10427 คน  
1